REFERANSE

TETT

Videoproduksjon, Des 2019

UTGANGSPUNKT

Som et ledd i Tetts satsing der vi har utviklet visuell profil og nettside, ble vi også utfordret til å lage videomateriale som viser frem tjenestene på en kul måte.

LØSNING

Det vi gjorde var å skrive en film som tar for seg å modellere inn bygg på spesielle steder, samtidig som det vises omfang med å ta med mer naturlige boligområder. Tett sto selv for 3D-modelleringen, der vi klippet filmen i etterkant.

Lignende prosjekter

Connect oss