REFERANSE

Larsen Optikk - Synsundersøkelsen

Videoproduksjon, Apr 2020

UTGANGSPUNKT

Larsen Optikk ønsket å satse mer på videoformidling. Målet i denne omgang var å få frem deres fokus på synsundersøkelsen de utfører og grundigheten i arbeidet de gjør, samtidig som det kom frem at optikerne stadig kurses og at utstyret er langt fremme i bransjen,

LØSNING

Basert på utfordringen ønsket vi å utvikle to filmer: den ene med (tekstet) vokal som formidler disse poengene, mens den andre bruker tekstlig grafikk som forteller. I utviklingen av grafikken tok vi også utgangspunkt i Larsen Optikks grafiske profil.

Lignende prosjekter

Connect oss