REFERANSE

Industri Fordi

Videoproduksjon, Nov 19

UTGANGSPUNKT

Veldig mange som søker videregående utdanning kjenner ikke til annet enn de tradisjonelle yrkesfaglige retningene. Dette ønsket Mandal Industriforening sammen med NAV og Mandal VGS å gjøre noe med for å øke elevers og foresattes kunnskap om mulighetene ved linjen industriteknologi, under prosjektet "Industri fordi".

LØSNING

Vi skisserte et videoprosjekt, der vi lagde fire filmer fra fire forskjellige bedrifter, og til slutt oppsummerte det hele i en større film om linjen Industriteknologi generelt. Til hver av filmene ble unge lærlinger, der majoriteten har gått industriteknologi, intervjuet om tiden på skolen, tiden som lærling og hvordan det er å være i arbeidslivet etter endt utdanning. Vi jobbet også med infografikk i den enkelte bedrifts profil der det føltes naturlig.

Lignende prosjekter

Connect oss