REFERANSE

Mandal Vaskehall

Animasjonsfilm, Feb 2019

UTGANGSPUNKT

Kunden ønsket å tydeliggjøre hvor vaskehallen er lokalisert. Samtidig vurderte vi det til at det kan virke utfordrende for enkelt hvordan man bruker en slik automatisk vaskehall.

LØSNING

Løsningen ble derfor å utvikle en uhøytidelig animasjonsfilm som tydeliggjør lokalitet og bruk av både automat og hallen i seg selv. På grunn av filmens oppbygging kan den brukes på flere flater som sosiale medier, nettsiden, inforskjerm ved hallen m.m.

Lignende prosjekter

Connect oss