REFERANSE

Mandal Vaskehall

Animasjonsfilm, Feb 2019

UTGANGSPUNKT

Kunden ønsket å tydeliggjøre hvor vaskehallen er lokalisert. Samtidig vurderte vi det til at det kan virke utfordrende for enkelt hvordan man bruker en slik automatisk vaskehall.

LØSNING

Løsningen ble derfor å utvikle en uhøytidelig animasjonsfilm som tydeliggjør lokalitet og bruk av både automat og hallen i seg selv. På grunn av filmens oppbygging kan den brukes på flere flater som sosiale medier, nettsiden, inforskjerm ved hallen m.m.

Lignende prosjekter

Animasjonsfilm ALTiETT Gavekort

Animasjonsfilm ALTiETT Gavekort

Animasjonsfilm

FK Mandalskameratene

FK Mandalskameratene

Grafisk profil

Connect oss